Полуграмотност или грамотност и половина

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Притеснително често в интернет може да се видят обяви за стоки на полувин цена, солариум за полувин тяло или празненство за полувин годинка на детето. Очевидно е, че в тях е допусната правописна грешка. Неправилно е да се … Продължи

Честитим имения ден на всички именици

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова За изненада може би на мнозина формите имения(т) ден, имени(те) дни, именик, именици, именица, именичка, имениче и пр. се пишат с едно н, а не с двойно н (-нн-). Основателно ли е това? При прилагателни имена от типа … Продължи

Жул не е от Шумен

публикувано в: Правоговор, Правопис | 0

Милен Томов В нашия правопис съществуват известни ограничения при употребата на буквите ю, я и ь. Съществуващите правописни правила са напълно категорични: не се пишат буквите ю, я и ь след буквите ж, ч и ш. Това означава, че не … Продължи

Предаване в български на чужди собствени имена с двойни гласни или съгласни

публикувано в: Правопис | 0

Жанета Златева Собствени имена, които се пишат с двойни гласни или съгласни в чужди езици, обикновено се предават на български с единична гласна или съгласна. Двойни гласни и съгласни за отбелязване на два еднакви звука използваме единствено там, където има … Продължи

За правописа на прилагателни от типа Бай-Ганьов и байганьовски

Ванина Сумрова Със сигурност, поне в училище, ви се налага да използвате прилагателни имена, посочващи притежание и образувани от личното и фамилното име на даден творец, на герой от художествено произведение и пр. Какъв е правописът на такива прилагателни? Те … Продължи

Имената на улици и булеварди – с кавички или без кавички?

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Днес съществува изобилие от варианти за изписване на имената на улиците и булевардите, напр.: улица „Арда“, улица Арда, ул. Арда, ул. „Арда“, Арда и др. или булевард „Руски“, булевард Руски, бул. Руски, бул. „Руски“, Руски и др. Може … Продължи

Съкращенията на единиците за измерване

публикувано в: Правопис | 0

Миглена Михайлова-Паланска   Още в началното училище се запознаваме със съкращенията на мерните единици сантиметър, километър, килограм и т.н. Може би под влияние на съкращения от типа на дес. от десетица, лв. от лев, г. от година и др. в … Продължи

За първия и петия

публикувано в: Правопис | 0

Атанаска Атанасова Как е правилно да изпишем числителните редни, когато използваме арабски цифри? Най-често се чудим какво да остане след тиренцето, което в езикознанието се нарича дефис. Дори не се сещаме, че може да има и друг начин, чрез които … Продължи

SMS na latinitsa

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Трябва да напишете на приятеля си следния есемес: Светльо, ще ядеш ли пица?, но клавиатурата Ви има само латински букви. Ясно е, че начинът, по който ще изпишете текста, зависи от Вашата грамотност, от знанията Ви как се … Продължи

Странни историЙ с нови трамваЙ

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева   Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна: Продава се апартамент с три стай. Чудя се дали не … Продължи

1 2 3 4 5 6 7