Защо евродиректива се пише слято, но еврозона и евро зона – и слято, и разделно?

Атанаска Атанасова В последните 2 – 3 десетилетия в българския език се появиха много нови образувания (думи и съчетания), които започват с евро(-). Тук обаче възниква въпросът защо според Официалния правописен речник на българския език (ОПР, 2012) думи като евросъюз, … Продължи

Зеленчуци който не яде…

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Калина Мичева-Пейчева Един незадълбочен поглед върху българските пазари е достатъчен, за да пробуди у мен не само лингвистичен интерес, но и „респект“ пред многообразната лексика, използвана от родните продавачи. Чушките са на „перимоция“ само за 0.75 ст. Има богат асортимент … Продължи

Знаем ли кога се пише буква я?

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Българската личноименна система се развива твърде динамично през последните две десетилетия, като в нея навлизат множество нови имена, а редица познати имена се осъвременяват било чрез употребата на по-модерно звучащи наставки, било чрез промяна в начина им на … Продължи

Употреба на главни и малки букви при съставни собствени имена, включващи числително редно име

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Съставни собствени имена са например Българска национална телевизия и Министерство на здравеопазването. Те се пишат с главна буква при първата дума и така се означава, че наименованието е собствено име. Останалите думи се пишат с малка буква, ако … Продължи

Отново за кавичките и главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева В много разпространените напоследък готварски книги и блогове се среща твърде разнообразно изписване на названията на продукти, кулинарни произведения и под. в съчетания от типа на сирене „Моцарела“, сирене „Пармезан“, торта „Захер“, пица „Маргарита“. Освен по посочения начин … Продължи

Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Как се пише – затова или за това? Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението. Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по … Продължи

Приятно ми е: Анна с две „нн“

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Съвременната българска личноименна система допуска безпрепятствено навлизането на нови и нетипични имена. Заемането на чужди по произход лични имена предполага, че те трябва да бъдат адаптирани към нормите на българския език, за да не предизвикват объркване и неразбиране. … Продължи

Употреба на главните букви в български

публикувано в: Правопис | 0

Палмира Легурска Във всеки европейски език правилата за употреба на главни букви са различни. В английския Title case във вестникарските заглавия пълнозначните думи се пишат с главна буква, а служебните – с малка. По сходен начин се изписват и названията … Продължи

Гейм конзола или геймконзола?

Сия Колковска Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива … Продължи

Новозеландски овце по старозагорските ливади

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Как образуваме прилагателни имена от съставни собствени географски имена като Стара Загора, Нови Искър, Велико Търново, Ново село, Горна баня, Бели извор, Бобов дол? Новообразуваните прилагателни се пишат слято: старозагорски, новоискърски, великотърновски, новоселски, горнобански, белоизворски, бобовдолски. Изписват се … Продължи

1 2 3 4 5 6 9