Само за маняци

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   В интернет се шири този специален етикет за блогове, форуми, видеоклипове, които са предназначени само за най-запалените почитатели на някакво хоби, спорт или други дейности: Само за маняци! Измежду тези любими дейности очевидно не е българският правопис. Всъщност … Продължи

Транслитериране на български собствени имена

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Илияна Кунева   Българските собствени имена се транслитерират по начин, установен в Закона за транслитерацията. Всяка буква от кирилската азбука се заменя с определена буква или буквено съчетание от латиницата. Особеност има при предаването на буквеното съчетание ия в зависимост … Продължи

Как се пишат думите, образувани от абревиатури?

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Образуването на думи, производни от абревиатури и акроними, не е ново явление. Забелязва се, че в езика на съвременните медии то е особено активно. Изписването на такива думи в много случаи е непоследователно и се натъкваме на … Продължи

За неправилната употреба на главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева В еднообразието на делника решавате да си доставите кратко удоволствие с посещение на театрално представление. В предварително събрана информация ви прави впечатление новата „мода“ в изписването на имената на утвърдени театри: Сълза и Смях, Театър Българска Армия, Малък … Продължи

Sofia, Sofiya или Sofija – знаем ли правилата за транслитерация на българските имена?

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Транслитерацията на българските имена е проблем, с който се сблъскваме почти ежедневно. Но дали и доколко правилата за транслитерация се знаят от младите хора? Едва ли в учебните програми тази тема е намерила място. Всъщност принципите и правилата … Продължи

Здравейте, запетаи!

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева В последно време зачестяват въпросите къде да се пишат запетаи при кореспонденция. Става дума за обръщенията, с които неизменно започва всеки имейл или обикновено писмо. Прави впечатление, че много често след поздрава липсва запетая и сякаш това изглежда … Продължи

Право в десетката

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ивелина Стоянова Ако обичате да правите викторини с интересни езикови въпроси или да печелите басове, с този прост въпрос можете да ударите право в десетката. Как е правилно: деветка или девятка, десетка или десятка? Въпросът е идеален за басове, защото … Продължи

Има ли официално правило за съкратени имена на месеците на български?

публикувано в: Правопис, Съкращения | 0

Месеците се съкращават по общите правила за графични съкращения – запазват се няколко букви от началото на думата, като последната от тях винаги е съгласна. Някои думи не могат да съкращават – например мар. или юн. – до изписването на … Продължи

Търси ме продавачка

Светлозара Лесева   Сигурно при неформалното писмено общуване сте забелязали едно явление, „заразило“ глаголните форми за първо и второ лице множествено число, а именно – (част от) окончанието (-ме или -те) да се отделя от формата. В зависимост от глагола … Продължи

Кой е по-, пò, най-?

Мария Тодорова   Чудили ли сте се защо се пише по-смел юнак, но пò юнак от юнаците? Частиците „по“ и „най“ означават сравнение на степента, в която се проявява някакъв признак. Този признак може да е изразен чрез прилагателни и съществителни … Продължи

1 3 4 5 6 7 8