Физиотерапевт или физиотерапист?

Илияна Кунева

На пръв поглед въпросът коя от двете думи е правилна, изглежда с ясен отговор – думата физиотерапевт е добре позната и отдавна заета в българския език. Тя се намира в системни отношения с цяла група други думи с втора съставка –терапевт, които назовават специалности / професии в областта на медицината и човешкото здраве – психотерапевт, биоенерготерапевт, ароматерапевт, трудотерапевт, фитотерапевт, иглотерапевт, хипнотерапевт, балнеотерапевт, обаче няма да я откриете в Националната класификация на професиите и длъжностите, а там ще откриете другата дума – физиотерапист, която пък не бихте намерили в нито един правописен или тълковен речник на българския език. За грешка ли става дума, или за нещо друго?

Думата физиотерапист вероятно е заета от английски (physiotherapist) и целенасочено въведена в споменатата Класификация, с цел да се йерархизират професии и длъжности и да се разпределят специфичните професионални дейности между тях.Но не става напълно ясно в какво се състои разликата в значението на тази дума и на вече съществуващата дума физиотерапевт и дали въобще може да се говори за такава разлика. От езикова гледна точка не е оправдано в нормативни документи по изкуствен начин да се въвеждат нови думи, без те да са утвърдени в книжовния език. Налагането на думата физиотерапист в езиковата практика е непрепоръчително, а и едва ли би било успешно, тъй като причините за замяната на думата физиотерапевт с новата дума не са ясни за обществото и тази замяна изглежда неоснователна.

 

в. „Аз-буки“ бр. 31, 2 – 8 август 2018 г.