На маршрутка ли се качихме, или на маршрутно такси

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска

През последните две десетилетия в българския език се активизира възникването на т. нар. универбати. Те представляват съществителни имена, получени в резултат на съкращаване на двучленни словосъчетания от прилагателно и съществително име. Процесът, вследствие на който се появяват тези думи, е известен като универбизация. Най-често универбатите се образуват от основата на единия компонент на съчетанието, като това обикновено е прилагателното име. Например думата маршрутка възниква от основата на прилагателното маршрутно в словосъчетанието маршрутно такси. Универбатите често се оформят със суфикса -ка, както е например при думата патрулка от прилагателното патрулна в патрулна кола.
Универбатите имат разговорен характер и се предпочитат пред равнозначните им словосъчетания поради своята краткост в разговорната реч. Те са проява на стремежа към езикова икономия. Образуването на универбати е активен процес и през последните десет години. Например освен съчетанията социална мрежа и хибриден автомобил възникват универбатите социалка и хибридка. Думата соларка е резултат от универбизация на соларен панел, а нискотарифка – на нискотарифна авиокомпания. Някои от универбатите се утвърждават много бързо в езика ни, както е при маршрутка и патрулка.
Все пак трябва да внимаваме къде и кога използваме тези думи: те могат да предадат не само краткост, но и експресивност на нашето изказване в разговорната реч, а също и при употреба в художествената литература, но в официално-делово общуване трябва да употребяваме експресивно неутралните пълни словосъчетания: маршрутно такси, патрулен автомобил, нискотарифна авиокомпания и др.

в. „Аз-буки“, бр. 2, 13 – 19. I. 2022 г.