Необича(и)но, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева

 

Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число като при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи с участието на буквите и и й далеч не свършват с това.

В писмената практика може да се натъкнем също така на немотивирано заместване на й с и. Например думи като наречията случайно, обичайно, обстойно и съществителните дейност, спокойствие понякога биват неправилно изписвани като случаино, обичаино, обстоино, деиност, спокоиствие. Тези думи са образувани от прилагателни с окончание -ен и основа, завършваща на гласна (случаен, обстоен, деен, спокоен). Трябва да се обърне внимание, че с й се пишат и формите за женски и среден род и за множествено число на прилагателните от посочения тип: обичайна, обичайно, обичайни; спокойна, спокойно, спокойни.

Трудности биха могли да създадат и някои други думи, като например съществителните район, райе, които биват неправилно изписвани като раион, рае.

Доста често се греши при думата крайшник, която поражда няколко правописни проблема. Има колебания, от една страна, дали трябва да се изпише й, и или е, а от друга страна, дали се пише ш или щ. Може да срещнем тази дума погрешно изписана като  крайщник, краищник, краишник, краещник или краешник.

За да не допускаме грешки в подобни случаи, от полза ще ни бъдат справките с правописния речник.

 

в. „Аз Буки“ бр. 38, 21 – 27 септември 2017 г.