EN
Начало » Новини » Форум „Българска граматика“ 2019

Форум „Българска граматика“ 2019

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“.

Темата на тазгодишния форум е Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Срещата ще се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. в Големия салон на Института за български език при БАН (бул. „Шипченски проход“ 52). При заявен голям интерес за участие срещата ще продължи и на 18 октомври 2019 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Програма

 

17 октомври 2019 година

 

10:00 – 13:00

 

Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Зависимост и йерархия между граматичните системи

Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми

Доц. Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света

Проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз

Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE)

 

13:00 – 14:00 Обедна почивка

 

14:00 – 17:00 Дискусионна сесия

 

18 октомври 2019 година

 

10:00 – 12:00 Дискусионна сесия

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка

 

13:00 – 16:00 Дискусионна сесия

 

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
  • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?

Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.

 

Каним Ви да се включите с изказване в дискусията, свързано с общата проблематика на Форума през 2019 година, като подадете резюме (не по-кратко от 1800 и не по-дълго от 3600 знака) до 15 септември 2019 година в *.pdf формат. Заявките за участие ще бъдат анонимно рецензирани до 30 септември 2019 година. Срокът за представяне на материалите за отпечатване е 30 ноември, а изискванията за тяхното оформяне следват изискванията на сп. „Български език“.

Въпроси можете да изпращате на имейл: forum@ibl.bas.bg.

Очакваме Вашите заявки за участие и регистрация на: //ibl.bas.bg/forum2019/ .