EN
Начало » Новини » Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Първата сбирка на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирана от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, се състоя на 31 октомври 2016 година в Зала 4 на Националния дворец на културата в гр. София.

Форумът събра учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език, които обмениха знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. За големия успех на събитието свидетелства фактът, че на него присъстваха над 150 участници от цялата страна.

В приветствието на г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, се казва: „С високо квалифицирания си научен състав той (Институтът за български език) отговаря и на нуждите и задачите на съвременното обучение по български език. Затова не е случайно, че именно този Институт организира форума, чийто фокус са изследователските подходи в обучението по български език“.

Целта на форума беше да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски методи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа. Бяха демонстрирани успешни примери за колективна и самостоятелна работа, които вече се използват в училища в  гр. Пловдив, гр. Сливен и гр. Димитровград и които допълват учебния процес по интерактивен и нестандартен начин, за да се постигне по-добро и ефективно усвояване на българската граматика и правопис.

Беше представена електронната платформа на Института за български език „Написаното остава”  за споделяне на материали по български език. Платформата дава възможност за обмяна на уроци, тестове за проверка, езикови игри и други материали, създадени от специалисти по български език.

Беше обърнато внимание на неправилната употреба на някои термини в учебниците по български език, както и на трудностите, с които се сблъскват авторите на учебници. Анализирани бяха резултатите от оценяването на функционалната грамотност на учениците. Бяха изнесени интересни и актуални данни за българите зад граница. Във форума се включиха и учени от Института по математика и информатика, които демонстрираха как може математиката да бъде в помощ на обучението по български език.

Форумът сформира мрежа от съмишленици, които и в бъдеще ще обменят знания и практически разработки помежду си, и постави началото на ежегодни събирания на българистите.

Програма на форума

Галерия