EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2024

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2024

По случай 82-рата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира поредното издание на Международната годишна конференция, което ще се проведе на 15 и 16 май 2024 г. в гр. София.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематика

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Дата и място на провеждане

15 и 16 май 2024 г., гр. София

Форма на провеждане

Конференцията ще се проведе присъствено, освен ако не възникнат извънредни обстоятелства.

Срокове

20 януари 2024 г.: краен срок за подаване на докладите

16 февруари 2024 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

5 март 2024 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

15 май 2024 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт с Организационния комитет

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2024/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски и руски.

Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2024 г. се организира благодарение на финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, Договор № КП-06-МНФ/36 от 14.12.2023 г. Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и другите материали за него.

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България (съпредседател)

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (съпредседател)

  Татяна Александрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Бистра Андреева – Саарландски университет, Германия

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Яна Атанасова – Университет във Франш-Конте, Франция

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Мария Воейкова – Институт за лингвистични изследвания, Руска академия на науките, Русия

  Мила Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Свитлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Румяна Златанова – Хайделбергски университет, Германия

  Пьотър Злотковски – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Елена Карагьозова – Берлински свободен университет, Германия

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Александър Летучи – Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“, Русия

  Корина Лешбер – Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Германия

  Марек Майер – Лодзки университет, Полша

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Олга Младенова – Университет в Калгари, Канада

  Йоанна Сатола-Сташковяк – Хуманитарно-икономическа академия в Лодз, Полша

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Митко Събев – Саарландски университет, Германия

  Мила Тасева-Кюркчиева – Университет в Южна Каролина, САЩ

  Ирина Темникова – Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), България

  Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Станка Фитнева – Университет на кралицата, Канада

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Антон Цимерлинг – Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“, Русия

  Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Организационен комитет

   Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

   Симеон Стефанов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Михаела Кузмова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Валентина Стефанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Ивелина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Светлозара Лесева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Маргарита Котева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

   Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

ПРОГРАМА

за Международната годишна конференция

на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

при Българската академия на науките

(София, 2024 година)

Място на провеждане: гр. София

Първи ден, 15.05.2024 г. (сряда)

Институт за български език при Българската академия на науките

бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

8.30 – 09.00 Регистрация Централно фоайе

Зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“

09.00 – 09.10 Откриване на конференцията от проф. д-р Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език при Българската академия на науките, и връчване на наградите на Института за български език

09.10 – 09.40 Пленарен доклад

Председател: Татяна Александрова

Секретар: Малина Стойчева

Андреа Раду-Беженару (Университет в Букурещ; Институт за лингвистика „Йоргу Йордан – Александру Росети“, Румънска академия на науките)

Motivation and attitudes towards Bulgarian as a second language

09.40 – 09.55 Дискусия

09.55 – 10.00 Почивка

Секция 1. Съвременен български език

Председател: Татяна Александрова

Секретар: Малина Стойчева

10.00 – 10.15 Йовка Тишева, Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

За синтаксиса на предикатите за желание

10.15 – 10.30 Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Контекстова зависимост на граматическите категории в съвременния български език

10.30 – 10.45 Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Някои особености на глаголите в неопределеноличните изречения

10.45 – 11.00 Бистра Андреева (Саарландски университет, Германия)

Ефектът на пола и възрастта върху темпа на четена българска реч

11.00 – 11.15 Милен Томов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Българската езиковедска библиография – съвременно състояние, проблеми и перспективи за развитие

11.15 – 11.30 Дискусия

11.30 – 11.45 Кафе пауза

Секция 2. Съвременен български език. Българска лексикология и лексикография

Председател: Руска Станчева

Секретар: Жанета Златева

11.45 – 12.00 Ласка Ласкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Лексикализация на устойчивите изрази с неопределителна семантика от типа „не знам (си) кой (си)“

12.00 – 12.15 Диана Андрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Негативни форми на дубитатива

12.15 – 12.30 Цветелина Георгиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Словник и словникови единици

12.30 – 12.45 Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

За някои сравнителни речници с изходен език сръбски

12.45 – 13.00 Михаела Кузмова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Глаголът съм в българско-чуждоезичните речници

13.00 – 13.15 Дискусия

13.15 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 14.30 Пленарен доклад

Председател: Ана Кочева

Секретар: Илияна Кунева

Раки Бело (Университет в Тирана, Албания)

Българите и българският език в Албания – история, съвременност, перспективи

14.30 – 14.45 Дискусия

14.45 – 14.50 Почивка

Секция 3. Българска диалектология и лингвистична география. Терминология

Председател: Кирил Първанов

Секретар: Илияна Кунева

14.50 – 15.05 Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Блажей Осовски (Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша)

Some names of cereal foods in Polish and Bulgarian dialects

15.05 – 15.20 Илияна Гаравалова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

За някои зооними в говора на с. Речане, Призренско

15.20 – 15.35 Олга Новак (Одески национален университет „И. И. Мечников“, Украйна)

Социолингвистични аспекти на изследването на българските говори в Бесарабия

15.35 – 15.50 Мария Мицкова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)

Лексикалното богатство на югозападните български говори в описания от третата четвърт на ХIХ век

15.50 – 16.05 Свитлана Георгиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Названия на тестени храни в бесарабските български говори

16.05 – 16.20 Дискусия

16.20 – 16.35 Кафе пауза

Секция 4. История на българския език. Терминология

Председател: Елка Мирчева

Секретар: Магдалена Абаджиева

16.35 – 16.50 Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Чуждоезикови интерференции в диахронната българска роднинска терминология

16.50 – 17.05 Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Български лични печати от Западна Тракия и Източните Родопи с датировка от края на XIX и началото на ХХ век

17.05 – 17.20 Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център, Българска академия на науките)

Наблюдения върху лексиката на литургийното тълкувание в MSS РГАДА 88 и Богишич 52

17.20 – 17.35 Татяна Брага, Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Лексика в областта на финансово-паричните и търговски отношения в новобългарски текстове от XVIII и XIX в.

17.35 – 17.50 Виктория Кънева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) Лингвистичните понятия и термини в контекста на логопедичната проблематика и терминология

17.50 – 18.05 Дискусия

18.30 Коктейл

Втори ден, 16.05.2024 г. (четвъртък)

Институт за български език при Българската академия на науките

бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“

09.00 – 09.30 Пленарен доклад

Председател: Анна Чолева-Димитрова

Секретар: Надежда Данчева

Корина Лешбер (Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Берлин, Германия)

Български влияния в румънския език в семантичните полета ‘води’, ‘риби’ и ‘риболов’

09.30 – 09.45 Дискусия

09.45 – 10.00 Почивка

Секция 5. Българска етимология. Етнолингвистика. Съвременен български език

Председател: Биляна Михайлова

Секретар: Симеон Стефанов

10.00 – 10.15 Христина Дейкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

По следите на една остаряла гръцка заемка в българския език

10.15 – 10.30 Ирина Седакова (Институт за славянознание, Руска академия на науките)

Болг. заварвам ‘заставать’ и его синонимы: этнолингвистическая заметка

10.30 – 10.45 Красимира Фучеджиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Значението ‘ям’ като резултат от регулярен развой: семантичен паралелизъм в помощ на етимологичния анализ

10.45 – 11.00 Теодора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Някои метафори в медийния дискурс

11.00 – 11.15 Цветелина Ангелова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Представата за концепта индивид в съзнанието на съвременния българин

11.15 – 11.30 Дискусия

11.30 – 11.45 Кафе пауза

Секция 6. Съвременен български език. Съпоставително езикознание

Председател: Максим Стаменов

Секретар: Александър Георгиев

11.45 – 12.00 Галина Кустова (Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките), Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия)

Псевдопосесивни конструкции (у + родителен падеж) в руския език и техните български паралели

12.00 – 12.15 Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Йоанна Сатола-Сташковяк (Академия по хуманитарни и икономически науки, Лодз, Полша)

За една българско-полска фразеологична успоредица

12.15 – 12.30 Илияна Димитрова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България)

Компонентът „социокултурна компетентност“ в учебните програми по български език за обучението, организирано в чужбина

12.30 – 12.45 Антоанета Джельова, Мария Анастасова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)

Конструкцията Dativus absolutus в старобългарски, староанглийски и готски евангелски текстове

12.45 – 13.00 Дискусия

13.00 – 13.45 Обедна почивка

Секция 7. Съпоставително езикознание. Чуждоезиково обучение. Етнолингвистика

Председател: Мария Китанова

Секретар: Лора Желева

13.45 – 14.00 Олена Войцева, Дарья Кривенченко (Одески национален университет „И. И. Мечников“, Украйна)

The category of evaluation and its representation in contemporary Ukrainian internet discourse

14.00 – 14.15 Ана Васунг (Университет в Загреб, Хърватия)

Фразеологична еквивалентност (въз основа на български и хърватски фразеологизми)

14.15 – 14.30 Мирена Пацева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Темп на речта и темп на артикулацията на българската реч на носители на китайски мандарин, изучаващи български език като чужд

14.30 – 14.45 Йоанна Кирилова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Толерантността – средство за етическа диференциация между хората (анализ на анкетни данни)

14.45 – 15.00 Ваня Иванова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България), Гергана Петкова (Медицински университет – Пловдив, България)

Exploring textual diversity: scientific and business communication texts in English language courses

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Кафе пауза

Секция 8. Компютърна и корпусна лингвистика

Председател: Красимира Петрова

Секретар: Михаела Москова

15.30 – 15.45 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Towards detailed semantic classes of nouns

15.45 – 16.00 Цветана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Verbs of transfer of possession in FrameNet

16.00 – 16.15 Мария А. Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Селективни особености на глаголи за контакт

16.15 – 16.30 Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Корпусни данни за анализ на синтактичната реализация на семантичните фреймове

16.30 – 16.45 Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Глаголи за емоция и някои фреймови реализации (върху материал от българския език)

16.45 – 17.00 Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

Глаголи, свързани с част от тялото – семантични фреймове и селективни ограничения

17.00 – 17.15 Дискусия

17.15 Закриване на конференцията

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2023/12/Instructions_for_Authors_BG_2024.pdf). (Темплейт в Уърд може да се изтегли тук.) За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair (author – make a new submission). Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 20 януари 2024 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията, който ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science. Етичен кодекс

Сборник Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Публикационна етика и насоки за избягване на некоректни практики

В сборника Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (по-нататък наричан Сборник с доклади) се публикуват материали, които са приети за участие в Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ след положителна оценка, основаваща се на двустранно анонимно рецензиране. Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Настоящият кодекс на стандартите за публикационна етика и насоки за избягване на некоректни практики регулира стандартите за етично поведение, към които са задължени да се придържат всички страни, участващи в издаването на Докладите от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Сборникът с доклади се публикува от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.  

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях): 

 • Съвременен български език 
 • Българска лексикология и лексикография 
 • Терминология и терминография 
 • История на българския език 
 • Българска диалектология 
 • Българска етимология 
 • Българска ономастика 
 • Етнолингвистика 
 • Общо и съпоставително езикознание 
 • Компютърна лингвистика 

Докладите, приети за участие в конференцията, трябва да представят оригинални актуални изследвания в някоя от областите на езикознанието, включително изследвания с приносен характер към дадена лингвистична теория, разработки, представящи анализ на влиянието на една или друга лингвистична теория и/или значението на съвременните технологии за развитието на лингвистичните теории в случаите, в които това е уместно.  

Сборникът с доклади приема и се придържа към правилата за поведение и международните стандарти на Комитета за публикационна етика (COPE).

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОГРАМНИЯ КОМИТЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

Програмният комитет има задължение да възлага на членове на Програмния и/или Организационния комитет изпълнението на конкретни задачи, свързани с публикуването на Сборника с доклади, включително с редактирането на получените ръкописи и подготовката им за печат. 

Членовете на Програмния комитет и на Организационния комитет, както и Редакционният съвет, отговорен за подготовката и издаването на Сборника с доклади, са задължени да следват безпристрастни професионални принципи във всеки аспект от процеса на набиране, оценяване, приемане и публикуване на материали в Сборника с доклади. При изпълнението на тези свои задачи те са длъжни да вземат справедливи и обективни решения без обвързаност с каквито и да било търговски съображения, както и да осигурят безпристрастно протичане на процедурата по рецензиране. 

Програмният комитет оценява и извършва подбор на ръкописите, подадени за публикуване в Сборника с доклади и представяне в рамките на конференцията, като се ръководи изцяло от тяхната научна стойност. Подборът на статиите се осъществява след внимателно разглеждане въз основа на следните критерии: оригиналност, приносен характер, висока научна и методологическа стойност, техническа издържаност и яснота на представеното изследване. Съответствието на подадените ръкописи с тези критерии се установява чрез процедура на двустранно анонимно рецензиране, осъществявано от анонимни рецензенти, които са избрани в качеството им на експерти в дадената област. Членовете на Програмния комитет, които участват в подбора на докладите, не могат да бъдат ангажирани в процеса на оценяване в никакво друго свое качество (напр. като рецензенти). 

Програмният комитет не разглежда ръкописи, при които е установен конфликт на интереси, произтичащ от съществуването на конкуренция, сътрудничество или други отношения с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани със съответния доклад. При установяване на такива конфликти ръкописът се отхвърля, без да бъде рецензиран. 

Програмният комитет и Организационният комитет се задължават да защитават анонимността на рецензентите и на авторите в процеса на анонимно рецензиране. 

Програмният комитет и отговорните редактори, на които е възложена подготовката и публикуването на Сборника с доклади от конференцията, заявяват готовността си да публикуват поправки, пояснения, оттегляния и извинения, когато това е необходимо. Програмният комитет се ангажира да изработи и прилага правила за разрешаване на конфликти и отговаря за управлението на възникнали конфликти на интереси между служители, автори, рецензенти, членове на Редакционния съвет и др. Програмният комитет се задължава да реагира своевременно при евентуални жалби и да гарантира възможността жалбоподателите да потърсят удовлетворение на своите претенции по установения ред. Програмният комитет се ангажира да положи всички възможни усилия за разрешаването на възникналите конфликти или жалби в съответствие с най-добрите установени практики. Програмният комитет и Организационният комитет носят отговорност да запознаят своевременно всички страни, участващи в процеса по издаване на Сборника с доклади, с изложените в настоящия документ стандарти за спазване на публикационната етика и насоки за избягване на некоректни практики. 

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

С подаването на доклад за участие в конференцията авторите потвърждават, че представените изследвания са проведени по етичен и отговорен начин в съответствие с приложимото законодателство. 

Авторите се задължават да изложат научните си резултати в съответствие с принципите на научната етика, които изключват каквото и да било фабрикуване, подправяне или невярно представяне на научните данни. Авторите полагат всички усилия да демонстрират значимостта на своите научни изследвания, като същевременно предоставят нужната информация и цитати / позовавания на използваните източници, така че всички заинтересовани страни да са в състояние да възпроизведат представения в изследването анализ. Неверните или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и следователно се смятат за неприемливи. 

Авторите се стремят да гарантират по всички възможни начини, че изследването им е изцяло оригинално, поради което във всички случаи, когато се използват произведения и/или се привеждат изказвания на други автори, това трябва да бъде обозначено по ясен и еднозначен начин. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение и следователно се смята за неприемливо.  

В случай че един и същ ръкопис е подаден за разглеждане на повече от една конференция, авторите са задължени своевременно да уведомят Програмния комитет, така че членовете на последния да бъдат наясно, че в зависимост от резултатите от кандидатстването подаденият материал може да бъде оттеглен. 

Авторът, който отговаря за кореспонденцията между авторския колектив и организаторите на конференцията, се задължава да положи всички усилия, за да осигури пълното съгласие на всички съавтори при одобряването на окончателния вариант на доклада и представянето му за публикуване. Програмният комитет приема, че представянето на окончателния ръкопис означава, че всички съавтори са съгласни със съдържанието му. 

В случай на установяване на съществени грешки авторите се ангажират да уведомят своевременно Програмния комитет, така че публикацията да може да бъде оттеглена и преработена в приемливи срокове. 

Авторите трябва да са в състояние да демонстрират, че индивидуалното им участие и принос към изследването, което се представя за печат, са отразени по адекватен начин. 

Авторите са задължени да посочат източниците на финансирането на изследването си, както и да декларират съществуващи или потенциални конфликти на интереси. 

Авторите поемат пълната отговорност за съдържанието на подадените доклади.  

Правата върху текстовете принадлежат на авторите им. Всички статии и други материали, включени в Сборника с доклади, са защитени с Международния лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензентите се избират измежду предварително определена група от специалисти в различни области на езикознанието. Възлагането на ръкопис за рецензиране на даден експерт е съобразено с областите му на компетентност. 

Програмният комитет съобщава на рецензентите чрез имейли нужната информация, свързана с процеса на рецензиране, и предоставя на тяхно разположение формуляра за рецензиране. 

Програмният комитет гарантира, че самоличността на рецензентите и авторите е защитена съгласно изискванията на процедурата за двустранно анонимно рецензиране. 

Работата на рецензентите е от решаващо значение за удостоверяването на научната стойност на подадените ръкописи и играе първостепенна роля при вземането на решения, свързани с приемането или отхвърлянето на текстовете, подадени за участие в Сборника с доклади и представяне в рамките на конференцията. 

Рецензентите няма да разглеждат ръкописи, с които имат конфликт на интереси в резултат от конкуренция, сътрудничество или други отношения с някого от авторите, компаниите или институциите, свързани със съответните доклади. 

Достъпът до информация и/или идеи, получени в хода на изпълнението на задълженията по оценка на даден ръкопис, се пазят в тайна и не се използват за придобиване на лично преимущество или облага на рецензента или други лица. 

Рецензирането се извършва обективно, изчерпателно и точно, като всички наблюдения, препоръки или критики се формулират ясно и се подкрепят с подходящи аргументи съгласно изискванията, представени във формуляра за рецензиране. Рецензентите са длъжни да изложат заключенията си по уважителен и ненападателен начин.  

В случай че даден рецензент смята, че не притежава нужната компетентност да рецензира конкретен ръкопис, или преценява, че по някаква причина не е в състояние да изготви пълна и точна рецензия или да спази определения срок, той е длъжен да уведоми своевременно Програмния комитет и да се оттегли от възложените му задължения. 

Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024. ISSN 2683-1198 (online).


Koeva, Svetla, Hristina Deykova, Maxim Stamenov (eds.). Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language (Sofia, 2024). Sofia: Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin, 2024. ISSN 2683-1198 (online).


pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.00

Сборникът съдържа докладите, представени по време на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, проведена на 15 и 16 май 2024 г.

Авторите на включените в сборника доклади от конференцията са учени от следните научни институции в България и чужбина: Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките; Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“, България; Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките; Медицинския университет – Пловдив, България; Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, България; Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България; Академията по хуманитарни и икономически науки, Лодз, Полша; Института за лингвистика „Йоргу Йордан – Александру Росети“ към Румънската академия на науките; Института за лингвистични и интеркултурни изследвания, Берлин, Германия; Института за славянознание към Руската академия на науките; Института за руски език „В. В. Виноградов“ към Руската академия на науките; Одеския национален университет „И. И. Мечников“, Украйна; Саарландския университет, Германия; Санктпетербургския държавен университет, Русия; Университета „Адам Мицкевич“, Познан, Полша; Университета в Букурещ, Румъния; Университета в Загреб, Хърватия; Университета в Тирана, Албания.

Сборникът съдържа доклади, представящи актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на секциите на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (2024 г.) се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, Договор № КП-06-МНФ/36 от 14.12.2023 г.


Йовка Тишева, Марина Джонова. За синтаксиса на предикатите за желание. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 11–17. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.01
Красимира Алексова. Контекстова зависимост на граматическите категории в съвременния български език. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 18–27. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.02
Петя Осенова. Някои особености на глаголите в неопределеноличните изречения. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 28–35. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.03
Бистра Андреева. Ефектът на пола и възрастта върху темпа на четена българска реч. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 36–44. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.04
Милен Томов. Българската езиковедска библиография – съвременно състояние, проблеми и перспективи за развитие. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 45–49. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.05
Ласка Ласкова. Лексикализация на устойчивите изрази с неопределителна семантика от типа „не знам (си) кой (си)“. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 50–61. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.06
Диана Андрова. Негативни форми на дубитатива. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 62–68. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.07
Теодора Кръстева. Някои метафори в медийния дискурс. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 69–76. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.08
Цветелина Георгиева. Словник и словникови единици. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 77–84. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.09
Атанаска Атанасова. За някои сравнителни речници с изходен език сръбски. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 85–91. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.10
Михаела Кузмова. Глаголът съм в българско-чуждоезичните речници. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 92–98. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.11
Виктория Кънева. Лингвистичните понятия и термини в контекста на логопедичната проблематика и терминология. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 99–108. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.12
Марияна Цибранска-Костова. Чуждоезикови интерференции в диахронната българска роднинска терминология. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 109–114. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.13
Георги Митринов. Български лични печати от Западна Тракия и Източните Родопи с датировка от края на XIX и началото на ХХ век. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 115–122. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.14
Татяна Илиева. Наблюдения върху лексиката на литургийното тълкувание в MSS РГАДА 88 и Богишич 52. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 123–135. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.15
Татяна Брага, Симеон Стефанов. Лексика в областта на финансово-паричните и търговски отношения в новобългарски текстове от XVIII и XIX в.. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 136–144. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.16
Luchia Antonova-Vasileva, Blazej Osowski. Some names of cereal foods in Polish and Bulgarian dialects. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 145–154. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.17
Илияна Гаравалова. За някои зооними в говора на с. Речане, Призренско. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 155–161. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.18
Мария Мицкова. Лексикалното богатство на югозападните български говори в описания от третата четвърт на ХIХ век. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 162–168. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.19
Свитлана Георгиева. Названия на тестени храни в бесарабските български говори. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 169–176. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.20
Олга Новак. Социолингвистични аспекти на изследването на българските говори в Бесарабия. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 177–182. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.21
Корина Лешбер. Български влияния в румънския език в семантичните полета ‘води’, ‘риби’ и. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 183–190. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.22
Христина Дейкова. По следите на една остаряла гръцка заемка в българския език. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 191–197. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.23
Красимира Фучеджиева. Значението ’ям’ като резултат от регулярен развой: семантичен паралелизъм в помощ на етимологичния анализ. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 198–205. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.24
Ирина Седакова. Болг. заварвам ‘заставать’ и его синонимы: этнолингвистическая заметка. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 206–214. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.25
Йоанна Кирилова. Толерантността – средство за етическа диференциация между хората (анализ на анкетни данни). В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 215–223. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.26
Цветелина Ангелова. Представата за концепта индивид в съзнанието на съвременния българин. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 224–233. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.27
Илияна Димитрова. Компонентът „социокултурна компетентност“ в учебните програми по български език за обучението, организирано в чужбина. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 234–239. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.28
Диана Благоева, Йоанна Сатола-Сташковяк. За една българско-полска фразеологична успоредица. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 240–248. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.29
Галина И. Кустова, Елена Ю. Иванова. Псевдопосесивни конструкции (у + родителен падеж) в руския език и техните български паралели. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 249–258. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.30
Мирена Пацева. Темп на речта и темп на артикулацията на българската реч на носители на китайски мандарин, изучаващи български език като чужд. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 259–268. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.31
Антоанета Джельова, Мария Анастасова. Конструкцията Dativus absolutus в старобългарски, староанглийски и готски евангелски текстове. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 269–278. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.32
Vanya Ivanova, Gergana Petkova. Exploring textual diversity: scientific and business communication texts in English language courses. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 279–286. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.33
Ана Васунг. Фразеологична еквивалентност (въз основа на български и хърватски фразеологизми). В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 287–293. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.34
Olena Voytseva, Daria Kryvenchenko. The category of evaluation and its representation in contemporary Ukrainian internet discourse. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 294–300. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.35
Svetla Koeva. Towards detailed semantic classes of nouns. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 301–309. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.36
Tsvetana Dimitrova. Verbs of transfer of possession in FrameNet. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 310–316. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.37
Мария А. Тодорова. Селективни особености на глаголи за контакт. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 317–324. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.38
Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова. Корпусни данни за анализ на синтактичната реализация на семантичните фреймове. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 325–334. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.39
Христина Кукова. Глаголи за емоция и някои фреймови реализации (върху материал от българския език). В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 335–344. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.40
Валентина Стефанова. Глаголи, свързани с част от тялото – семантични фреймове и селективни ограничения. В: Коева, Светла, Христина Дейкова, Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2024, стр. 345–353. ISSN 2683-1198 (online). pdf | DOI: https://doi.org/10.7546/ConfIBL2024.41