EN
Начало » Научна дейност » Издания » БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Списание Балканско езикознание е основано през 1959 г. от акад. Владимир Георгиев. Публикува изследвания по теоретични проблеми на балканското езикознание, по проблеми на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, както и на връзките на балканските езици с други индоевропейски и неиндоевропейски езици. На страниците на списанието се рецензират значими трудове в областта на балканистиката и индоевропеистиката. Списанието се анотира в MLA International Bibliography (Pro-Quest).

 

 

Уеб страница

 

Редакционна колегия

 

Изисквания към авторите

 

Последни броеве

 

Разпространение и абонамент

 

Контакти