EN
Начало » Научна дейност » Обучение » ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

Защитили докторанти по азбучен ред

 

Абаджиева-Йорданова, Магдалена Стефанова

 

Атанасова, Анета Стоянова

Георгиева, Валентина Иванова

Илиев, Георги Емилов

Котева, Маргарита Йорданова

Кунева, Илияна Димитрова

Лесева, Светлозара Илиева

Маринов, Димитър Радев

Петкова, Гергана Атанасова

Симеонова, Кристияна Симеонова

Стоянова, Ивелина Любенова

Сумрова, Ванина Иванова

Тодорова, Мария Андреева

Трифонова, Йорданка АтанасоваМагдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова

/редовна докторантка/

„Павликянската книжнина в историята на българския език“

Научен консултант: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова

Дата на защитата: 27 септември 2017 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Анета Стоянова Атанасова

/редовна докторантка/

„Глаголната система в българските граматики на немски език от втората половина на XIX и първата половина на ХХ век“

Научен консултант: проф. д.ф.н. Владко Мурдаров

Дата на защитата: 13 октомври 2016 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Кристияна Симеонова Симеонова

/докторантка на самостоятелна подготовка/

„Лингвистична характеристика на съвременната българска политическа терминология“

Научен консултант: чл.-кор. д.ф.н. Мария Попова

Дата на защитата: 26 септември 2016 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Гергана Атанасова Петкова

/докторантка на самостоятелна подготовка/

„Системата на личните имена с латински корен в славянските езици (белоруски, български, полски, руски, словашки, словенски, сръбски, украински, хърватски и чешки)“

Научен консултант: проф. д-р Иван Чобанов

Дата на защитата: 30 юни 2016 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Ванина Иванова Сумрова

/докторантка на самостоятелна подготовка/

„Нови феминални названия в българския език“

Научен консултант: проф. д-р Сия Колковска

Дата на защитата: 20 юли 2015 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Маргарита Йорданова Котева

/редовна докторантка/

„Названия, свързани с храните и тяхното приготвяне /лексикосемантична характеристика/“

Научен консултант: доц. д-р Славка Керемидчиева

Дата на защитата: 22 април 2015 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Мария Андреева Тодорова

/редовна докторантка/

„Типология и свойства на устойчиви словосъчетания в български. Глаголни фразеологизми“

Научен консултант: проф. д-р Светла Коева

Дата на защитата: 25 март 2015 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Георги Емилов Илиев

/редовен докторант/

„Езиково мотивирана оптимизация на машинния превод“

Научен консултант: проф. д-р Светла Коева

Дата на защитата: 4 декември 2014 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Валентина Иванова Георгиева

/задочна докторантка/

„Съпоставителна характеристика на българската и английска военна терминология (в областта на операциите по поддържане на мира)“

Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова

Дата на защитата: 17 септември 2014 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Илияна Димитрова Кунева

/редовна докторантка/

„Възклицателните и подбудителните изречения в българския език“

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мери Лаков

Дата на защитата: 10 април 2014 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Димитър Радев Маринов

/докторант на самостоятелна подготовка/

„Ономастика на българските селища в северната част на Молдовския Буджак“

Научен консултант: проф. д.ф.н. Тодор Балкански

Дата на защитата: 5 септември 2013 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Йорданка Атанасова Трифонова

/докторантка на самостоятелна подготовка/

„Динамика на българската и чешката депроприална система в края на ХХ век“

Научен консултант: проф. д.ф.н. Лилия Крумова Цветкова

Дата на защитата: 29 ноември 2012 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Светлозара Илиева Лесева

/задочна докторантка/

„Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)“

Научен консултант: проф. д-р Светла Коева

Дата на защитата: 11 октомври 2012 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат


Ивелина Любенова Стоянова

/задочна докторантка/

„Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“

Научен консултант: проф. д-р Светла Коева

Дата на защитата: 26 юли 2012 г.

➥ Дисертация

➥ Автореферат