БГ
Home » News » Опознай българския език!

Опознай българския език!

За учениците!

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и други учебни материали в помощ на учениците. Езикови игри и езикови ресурси можете да намерите на:

Видеоуроци и диктовки можете да намерите на:

              

Езикови задачи, тестове и други материали можете да намерите на: 

Езикови задачи, тестове и други материали можете да намерите на: