МОРÀ

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска   Сега, когато научните представи за света преобладават сред по-голямата част от цивилизованото човечество, в езика се срещат думи и изрази, които са далечен отглас от епохата на митологичното мислене. Българският език пази спомени за митологичните представи на … Продължи

Sofia, Sofiya или Sofija – знаем ли правилата за транслитерация на българските имена?

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Транслитерацията на българските имена е проблем, с който се сблъскваме почти ежедневно. Но дали и доколко правилата за транслитерация се знаят от младите хора? Едва ли в учебните програми тази тема е намерила място. Всъщност принципите и правилата … Продължи

За цифрите и числата

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Светлозара Лесева Отношението между математическите понятия цифра и число е аналогично на отношението между буква и дума в естествения език. Буквите съставляват азбуката на даден език и с тяхна помощ се записва звуковият състав на думите, които пък са най-малките … Продължи

Още веднъж за паронимите и неправилната им употреба

публикувано в: Лексика, Пароними | 0

Мария Китанова В предаването „Дневникът на Венета“ по TV7 при разговор със своя гостенка водещата зададе въпрос: „Вие правили ли сте постъпления пред някои органи?“… Гостенката ѝ отговори: „Да, правила съм постъпления.“ Явно журналистката искаше да каже постъпки. В Български … Продължи

Здравейте, запетаи!

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева В последно време зачестяват въпросите къде да се пишат запетаи при кореспонденция. Става дума за обръщенията, с които неизменно започва всеки имейл или обикновено писмо. Прави впечатление, че много често след поздрава липсва запетая и сякаш това изглежда … Продължи

Отдавам се на мисли какво ми се удава

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Мария Тодорова Попадали ли сте на изречения като Английският език ми се удава (отдава). Чудили ли сте се коя е правилната глаголна форма? Отговорът е: и двете, стига да владеем тънкостите на синонимната употреба. Глаголите „отдава ми се“ и „удава … Продължи

Право в десетката

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ивелина Стоянова Ако обичате да правите викторини с интересни езикови въпроси или да печелите басове, с този прост въпрос можете да ударите право в десетката. Как е правилно: деветка или девятка, десетка или десятка? Въпросът е идеален за басове, защото … Продължи

Правилно ли е да се използва „успешен“ за човек?

Употребата на прилагателното успешен по отношение на лица (например успешен лидер, успешен мениджър) е относително нова и все още такова значение на прилагателното не е регистирано в съществуващите тълковни речници на българския език. Вероятно става дума за семантична калка от … Продължи

Има ли официално правило за съкратени имена на месеците на български?

публикувано в: Правопис, Съкращения | 0

Месеците се съкращават по общите правила за графични съкращения – запазват се няколко букви от началото на думата, като последната от тях винаги е съгласна. Някои думи не могат да съкращават – например мар. или юн. – до изписването на … Продължи

1 3 4 5 6 7 8 9