На какво даваме приоритет, когато приоритираме?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Съществуващите български тълковни речници регистрират само едно производно от заетата дума приоритет – прилагателното приоритетен. В речта най-вече на политици и журналисти обаче през последните години наблюдаваме активна употреба на множество новообразувания, словообразувателно свързани с тази дума: глаголи … Продължи

Средновековните философски термини, които се употребяват във философския език днес

публикувано в: Лексика | 0

Адриана Христова Основите на славянския  философски език са поставени от Кирил и Методий. Те са  създатели на  първата  философска терминология на славянобългарски език, в която включват общите понятия: битие, въображение, диалектика, естество, закон, идея, мъдрост, небитие, понятие, природа, свойство, същество, … Продължи

Главоболия с представките

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Диана Благоева В писмената практика често ставаме свидетели на колебания при изписването на глаголи с представки пре– и при-, както и на образуваните от тях отглаголни съществителни. Не е трудно да се открият примери за текстове с допуснати грешки. Интернет … Продължи

Първом ничком да се приведем, после силом да се отървем

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Това изречение, освен че изразява определена житейска философия, съдържа няколко думи с окончание –ом, които му придават старинност. В съвременния български език се употребяват наречия, които пазят стари падежни окончания, например: денем и нощем, ничком, първом, цифром и … Продължи

МОРÀ

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска   Сега, когато научните представи за света преобладават сред по-голямата част от цивилизованото човечество, в езика се срещат думи и изрази, които са далечен отглас от епохата на митологичното мислене. Българският език пази спомени за митологичните представи на … Продължи

За цифрите и числата

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Светлозара Лесева Отношението между математическите понятия цифра и число е аналогично на отношението между буква и дума в естествения език. Буквите съставляват азбуката на даден език и с тяхна помощ се записва звуковият състав на думите, които пък са най-малките … Продължи

Още веднъж за паронимите и неправилната им употреба

публикувано в: Лексика, Пароними | 0

Мария Китанова В предаването „Дневникът на Венета“ по TV7 при разговор със своя гостенка водещата зададе въпрос: „Вие правили ли сте постъпления пред някои органи?“… Гостенката ѝ отговори: „Да, правила съм постъпления.“ Явно журналистката искаше да каже постъпки. В Български … Продължи

Отдавам се на мисли какво ми се удава

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Мария Тодорова Попадали ли сте на изречения като Английският език ми се удава (отдава). Чудили ли сте се коя е правилната глаголна форма? Отговорът е: и двете, стига да владеем тънкостите на синонимната употреба. Глаголите „отдава ми се“ и „удава … Продължи

Правилно ли е да се използва „успешен“ за човек?

Употребата на прилагателното успешен по отношение на лица (например успешен лидер, успешен мениджър) е относително нова и все още такова значение на прилагателното не е регистирано в съществуващите тълковни речници на българския език. Вероятно става дума за семантична калка от … Продължи

Чуждици ли са новите чужди думи?

публикувано в: Лексика, Чужди думи | 0

Атанаска Атанасова Смỳти, киноа, влогър, биткойн – все нови думи, появили се през последните години в езика ни! Защо се случва това? Нормално и естествено ли е? А нямаме ли си наши думи, с които да заменим чуждите? Както всички знаем, … Продължи

1 17 18 19 20 21