Социалната дистанция – многоактна езикова комедия

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Една от препоръките за забавяне разпространението на COVID-19 беше/е: доброволно да ограничим физическия си контакт с други хора, като останем все пак свързани с тях. И се появи призивът: Спазвайте социална дистанция! Много скоро след огласяването му не … Продължи

Заболявяемост и преживаемост

Диана Благоева В обстановката на коронавирусна пандемия ежедневно ни залива информация, наситена с медицинска терминология. Забелязва се, че някои от термините, придобили особена актуалност напоследък, се употребяват в различни варианти. Така например една онлайн медия съобщава: Здравното министерство отчете рекордна … Продължи

Учене и навик

Марияна Цибранска-Костова Думите уча, учител, ученик съществуват още в старобългарски. Тяхното пряко и преносно значение не се е променило от миналото до съвременността. Но в старобългарската лексикална система има и други глаголи, които назовават една от основните човешки дейности – … Продължи

Случаи на колебание при членуването на някои собствени имена

публикувано в: Правопис | 0

Жанета Златева Често възниква колебание с пълен или с кратък член да бъдат членувани някои собствени имена на институции, празници, географски обекти, чиято основна форма е нечленувана, но обикновено се употребяват членувани. Такива са например: Белият дом, Лувърът, Колизеумът, Денят … Продължи

Бягай като от чума, за да не влезеш в устата на вълка

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Фразеологизмите са словосъчетания с постоянен състав и уникално значение, което не произхожда пряко от значението на съставящите ги думи. Фразеологизмите в българския език са както домашни, така и заети. Част от тях, използвани и до днес, са открити … Продължи

Защо Левски, а не Лъвски

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Ваня Мичева Всеки българин знае, че Апостолът на свободата Васил Левски е получил своето прозвище като участник в Първата българска легия през 1862 г. Прочут е неговият „левски скок“, достоен само за лъва. Възможно е в началото да е бил … Продължи

За някои имена от чужд произход

публикувано в: Правопис | 0

 Марияна Витанова В състава на някои от чуждите имена са включени служебни думи или членни форми, присъщи на съответния език. При немските имена се среща съставката фон, която се изписва с малка буква, когато не е първа съставна част на … Продължи

Някои трудности при съгласуването

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева Често колебание при съгласуването е изборът на форма за число на определението, което се отнася към повече от едно определяемо, например проявената доблест и смелост или *проявените доблест и смелост (неправилно). В такива случаи определението трябва да се … Продължи

Ех, че коварно!

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Гаравалова В случаите, когато се колебаем за правописа на определена дума, сме свикнали да се опираме на своите езикови познания и опит, да търсим сродни лексеми или думи с идентична морфологична структура, за да избегнем грешка. Например: знаем, че … Продължи

СтраННи страННици в страННоприемница

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Да, и трите думи се пишат с две Н. Първата дума е форма за мн. ч. на прилагателното странен, което в ед.ч. завършва на -нен и според правописните норми изисква удвояване на съгласната Н в другите форми. Странноприемница … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 8 24