За словотворчеството в езика ни

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, представям на вниманието ви началната част от хумористичното стихотворение на поета Христо Смирненски „Баланиади“, написано през 1917 г. С него авторът осмива недотам успешните опити на езиковеда Ал. Теодоров-Балан да създава нови думи. Като пурист, т.е. … Продължи

Билбордове или билборди?

Сия Колковска Още при появата на новата дума билборд в българския език възникват две нейни форми за множествено число – билбордове и билборди. В Официалния правописен речник на българския език (авторски колектив от Института за български език – БАН, „Просвета“, … Продължи

За Крали-Марковата сабя дамаскиня, „сама що се дипли“

публикувано в: Лексика | 0

Йоанна Кирилова Няма българин, който да не е чувал за Крали Марко. Въпреки че нашата словесна съкровищница не може да се похвали с епическа поема от типа на старогръцката „Илиада“ или на старофренската „Песен за Роланд“, нито с легендарен цикъл … Продължи

Имената, от които бяга болестта

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева За прогонването на болестите, мислени в народния мироглед като зли сили, се практикуват множество ритуали. Някои от тях са вербални – наричания, клетви, благословии и др. Сред езиковите начини да се предпазим от болести, е и изборът на … Продължи

Недъзите около нас

Ваня Мичева Наскоро едно дете ме помоли да му обясня думата недъзи, употребена в Предговора на книгата „Автобиография“ от Бр. Нушич. Когато го поразпитах, разбрах, че не може да свърже недъзи с недъг, а и значението на недъг за него … Продължи

Без лична и не кадърна

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова Често в социалните мрежи се наблюдават грешки, при които представки се възприемат като предлози или частици и се пишат отделно от думите, които образуват. Например: без лична (жена), не кадърна (шофьорка). Предлозите са неизменяеми части на речта, те … Продължи

Стара падежна форма за лица

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова Сред най-архаичните граматични категории на съществителните в българския език се нарежда родително-винителната форма при имена от мъжки род. Тя се среща и в литературните произведения, включени в програмата за средния курс на обучение. Тази категория вече не съществува … Продължи

Ваше Светейшество, Негово Превъзходителство, Техни Величества

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В българския език съществува една група съществителни имена, с които се титулуват висши държавни и църковни служители и членове на монархически фамилии. Употребяват се в съчетание с притежателните местоимения ваше, негово/нейно, техни, а в писмен текст се изписват … Продължи

Какво означава сполай?

Магдалена Абаджиева В стихотворението си „Благодаря ти, Боже!“ по­етът Иван Вазов изразява своята благодарност към Господа, като започва някои от строфите с думите „благодаря ти“, а други – със „сполай“ и „сполай ти“. В този текст може много ясно да … Продължи

Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания

Мария Тодорова Предлозите в и с се състоят само от съгласна и в речта се сливат със следващата ги дума. При про­изнасяне използваме и удвоените във и със. Докато устната реч ни позволява варианти, правописът на удвоените предлози във и … Продължи

1 4 5 6 7 8 9 10 25