Бягай като от чума, за да не влезеш в устата на вълка

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Фразеологизмите са словосъчетания с постоянен състав и уникално значение, което не произхожда пряко от значението на съставящите ги думи. Фразеологизмите в българския език са както домашни, така и заети. Част от тях, използвани и до днес, са открити … Продължи

Защо Левски, а не Лъвски

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Ваня Мичева Всеки българин знае, че Апостолът на свободата Васил Левски е получил своето прозвище като участник в Първата българска легия през 1862 г. Прочут е неговият „левски скок“, достоен само за лъва. Възможно е в началото да е бил … Продължи

За някои имена от чужд произход

публикувано в: Правопис | 0

 Марияна Витанова В състава на някои от чуждите имена са включени служебни думи или членни форми, присъщи на съответния език. При немските имена се среща съставката фон, която се изписва с малка буква, когато не е първа съставна част на … Продължи

Някои трудности при съгласуването

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева Често колебание при съгласуването е изборът на форма за число на определението, което се отнася към повече от едно определяемо, например проявената доблест и смелост или *проявените доблест и смелост (неправилно). В такива случаи определението трябва да се … Продължи

Ех, че коварно!

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Гаравалова В случаите, когато се колебаем за правописа на определена дума, сме свикнали да се опираме на своите езикови познания и опит, да търсим сродни лексеми или думи с идентична морфологична структура, за да избегнем грешка. Например: знаем, че … Продължи

СтраННи страННици в страННоприемница

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Да, и трите думи се пишат с две Н. Първата дума е форма за мн. ч. на прилагателното странен, което в ед.ч. завършва на -нен и според правописните норми изисква удвояване на съгласната Н в другите форми. Странноприемница … Продължи

Иновационен и иновативен

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Прилагателните иновационен и иновативен са про­изводни от съществителното иновация. Нерядко ги срещаме употребени в сходни контексти и със сходна съчетаемост, например: Процесът започва с избор на клиент и пазар, включ­ва определяне на възможностите за иновация и за­вършва със … Продължи

Думи във време на епидемия, или как се отрази коронавирусът на нашия речник

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева Епидемията от коронавирус, появила се в България в началото на месец март 2020 г., усили честотата на употреба на определени думи и словосъчетания в българския език. Само за няколко дни след установяването на вируса на територията на нашата … Продължи

Какво значи собственото име Калина?

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Собственото име Калина е благозвучно, често срещано българско женско име, което и днес е в първите десет за новородени момичета. Но какво означава то, с какви качества искаме да надарим детето си, като го кръстим с това име? … Продължи

Бандити ли са музикантите?

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Марияна Витанова В речниците на българския език са посоче­ни две омонимични реализации на думата банда: бàнда1 ж. 1. Въоръжена група, която извършва на­падения, грабежи, убийства; шайка. 2. Група хора, които грубо нарушават законите; бàнда2 ж. 1. Гру­па музиканти с духови … Продължи

1 3 4 5 6 7 8 9 25