Що за знаци са тризнаците?

публикувано в: Лексика, Словообразуване | 0

Диана Благоева   Всички знаем какво означава думата близнак. Какъв обаче е нейният произход? Според Българския етимологичен речник думата съдържа праславянския корен *blizn-, който е общ по произход с корена на думите близо, близък. Първоначалното значение на близнаци всъщност е … Продължи

Какви хора – дяволи, вампири, змии, бухали …

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева   В българския език съществуват поредица емоционални названия на лоши хора, които са обидни, защото оприличават човека на различни страшни същества или опасни животни. Така хитрите и лукавите често се наричат дявол и дяволица. А другото име на … Продължи

Влезна или вляза?

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Илияна Кунева   Често срещана грешка е употребата на формата влезна вместо книжовната форма на глагола от свършен вид вляза. В „Речник на българския език“ влезна присъства със стилистична бележка като разговорна форма, т.е. не би трябвало да се употребява … Продължи

Ке ме слушаш шо ти вревам!

публикувано в: Лексика | 0

Илияна Гаравалова   Основното, което научаваме в училище за българските диалекти, е, че тяхната употреба е абсолютно неуместна извън битовата сфера на общуване, а дори и там трябва да се избяг­ва, защото е белег за ниска образованост. По този начин … Продължи

За някои начини да се изрази значението ‘нямам изгода’ в българския език

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Иво Панчев   Тук ще разгледаме как се изразява значението ‘нямам изгода’ в ежедневната реч. Темата беше подсказана на автора от дочута реплика в разговор между софийски ученици. Един от тях коментира действие, което явно беше нежелано за него, с … Продължи

Мигрант, емигрант или имигрант?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска   Във връзка с бежанската вълна у нас и в Европа в българските средства за масова информация все по-често се използва думата мигрант. Какво е значението на тази дума и има ли семантична разлика между нея и думите … Продължи

Силиконова долина или Силициева долина?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   През последните години срещаме в паралелна употреба две различни названия на известното средище за развитие на високи технологии в американския щат Калифорния: Силициева долина и Силиконова долина. В по-широк смисъл с тези съчетания се назовава и високотехнологичен … Продължи

Как се променя употребата и значението на думите

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова   Промяната в употребата и значението на думите отразява промените в живота на хората. Можем да проследим този процес с думата кореспонденция. Думата кореспонденция, която е с латински произход, се използва при официално общуване с две значения ‘размяна … Продължи

Лесно ли е било да си ученик през Възраждането?

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов   Знаете ли как и с какви приспособления са писали българските ученици преди близо 160 години? Тогава вече е навлизало писането с паче перо и мастило, макар на места все още да са се използвали восъчни плочки и … Продължи

Обръщение или обращение?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   Употребата на думите обръщение и обращение поражда доста колебания и въпроси. Съществува ли изобщо съществително обращение в българския език и откъде идва то, след като по форма е отглаголно, а глагол обращам очевидно няма?  В блогове, в които се обсъждат въпроси от езиковата култура, може … Продължи

1 8 9 10 11 12 13