Защо Левски, а не Лъвски

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Ваня Мичева Всеки българин знае, че Апостолът на свободата Васил Левски е получил своето прозвище като участник в Първата българска легия през 1862 г. Прочут е неговият „левски скок“, достоен само за лъва. Възможно е в началото да е бил … Продължи

Иновационен и иновативен

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Прилагателните иновационен и иновативен са про­изводни от съществителното иновация. Нерядко ги срещаме употребени в сходни контексти и със сходна съчетаемост, например: Процесът започва с избор на клиент и пазар, включ­ва определяне на възможностите за иновация и за­вършва със … Продължи

Думи във време на епидемия, или как се отрази коронавирусът на нашия речник

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева Епидемията от коронавирус, появила се в България в началото на месец март 2020 г., усили честотата на употреба на определени думи и словосъчетания в българския език. Само за няколко дни след установяването на вируса на територията на нашата … Продължи

Какво значи собственото име Калина?

публикувано в: Лексика | 0

Ваня Мичева Собственото име Калина е благозвучно, често срещано българско женско име, което и днес е в първите десет за новородени момичета. Но какво означава то, с какви качества искаме да надарим детето си, като го кръстим с това име? … Продължи

Бандити ли са музикантите?

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Марияна Витанова В речниците на българския език са посоче­ни две омонимични реализации на думата банда: бàнда1 ж. 1. Въоръжена група, която извършва на­падения, грабежи, убийства; шайка. 2. Група хора, които грубо нарушават законите; бàнда2 ж. 1. Гру­па музиканти с духови … Продължи

За словотворчеството в езика ни

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, представям на вниманието ви началната част от хумористичното стихотворение на поета Христо Смирненски „Баланиади“, написано през 1917 г. С него авторът осмива недотам успешните опити на езиковеда Ал. Теодоров-Балан да създава нови думи. Като пурист, т.е. … Продължи

За Крали-Марковата сабя дамаскиня, „сама що се дипли“

публикувано в: Лексика | 0

Йоанна Кирилова Няма българин, който да не е чувал за Крали Марко. Въпреки че нашата словесна съкровищница не може да се похвали с епическа поема от типа на старогръцката „Илиада“ или на старофренската „Песен за Роланд“, нито с легендарен цикъл … Продължи

Имената, от които бяга болестта

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева За прогонването на болестите, мислени в народния мироглед като зли сили, се практикуват множество ритуали. Някои от тях са вербални – наричания, клетви, благословии и др. Сред езиковите начини да се предпазим от болести, е и изборът на … Продължи

Недъзите около нас

Ваня Мичева Наскоро едно дете ме помоли да му обясня думата недъзи, употребена в Предговора на книгата „Автобиография“ от Бр. Нушич. Когато го поразпитах, разбрах, че не може да свърже недъзи с недъг, а и значението на недъг за него … Продължи

Ваше Светейшество, Негово Превъзходителство, Техни Величества

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В българския език съществува една група съществителни имена, с които се титулуват висши държавни и църковни служители и членове на монархически фамилии. Употребяват се в съчетание с притежателните местоимения ваше, негово/нейно, техни, а в писмен текст се изписват … Продължи

1 4 5 6 7 8 9 10 21