EN
Начало » Езикова игра » V кръг » Отговори V кръг

Отговори V кръг

Верни отговори от V кръг „Дума – съответствие”:

 

икономичен пестелив
икономически стопански
буксирам тегля, влача привързано след себе си друго превозно средство, машина, съоръжение и под.
боксирам удрям с юмрук
буксувам за колело на превозно средство – въртя се на едно място, без да мога да се придвижа напред
привеждам накланям, навеждам
превеждам прекарвам
прилитам с летене достигам до нещо
прелитам с летене преминавам, прекосявам някакво пространство или над нещо или някого
пролитам прекарвам определено време в летене

 

обращение оборот
обръщение призив, възвание
адресант подател
адресат получател
вдигам се на крака оздравявам
вдигам се на крак пристъпвам към енергични действия, към борба или работа
уронвам накърнявам, подривам
оронвам отделям всички зърна от клас, грозд, кочан и пр.
кадровак кадрови войник
кадровик служител, който се занимава с кадрите в учреждение или предприятие