EN
Начало » Проекти » Теоретични езиковедски изследвания  » Изследване на българска и словашка лексика със средствата на информационните технологии

Изследване на българска и словашка лексика със средствата на информационните технологии

Секция по терминология и терминография

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт по езикознание „Л. Щур“ при Словашката академия на науките

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководители: гл. ас. д-р Велислава Стойкова

Участници: гл. ас. д-р Велислава Стойкова, гл. ас. д-р Екатерина Петкова; извънщатен сътрудник: ас. д-р Кристина Капанова (Институт за информационни и комуникационни технологии – БАН); от словашка страна: проф. д-р Мария Шимкова, гл.ас. д-р Даниела Майхракова, гл.ас. д-р Яна Левицка

Анотация:

Цел на проекта е осъществяването на съвместни езиковедски изследвания на
българска и словашка лексика със средства от областта на информационните
технологии. Предвижда се да бъде извършен комплекс от изследователски дейности,
насочени към проучване на обща и специализирана лексика, както и на устойчиви
сравнения в двата езика с оглед на лексикалната им съчетаемост и вариативност. Проектът е ориентиран към приоритетното направление на Института за български език Теоретични
езиковедски изследвания
.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало