EN
Начало » Обяви » Обява за свободно работно място за длъжността „счетоводител“

Обява за свободно работно място за длъжността „счетоводител“

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, обявява свободно работно място за длъжността „счетоводител“ от 22.07.2013г.

Изисквания за заемане на длъжността:

висше икономическо образование с образователно – квалификационна степен „магистър“;

2 години трудов стаж в бюджетен или счетоводен отдел на бюджетна организация или 4 години трудов стаж в счетоводство;

добри познания по действащата нормативна уредба в областта на: бюджет, финанси, счетоводство, Закон и Устав на БАН;

компютърна грамотност и умения (MS Office);

желание за работа в екип, комуникативност и аналитични умения.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. По документи.

2. Събеседване.

Необходими документи:

1. Автобиография (CV).

2. Копие от дипломата за висше образование.

3. Копие от документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.

Срокът за подаване на документите е до 04.08.2013 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени и поканени за събеседване.

Документите се подават в деловодството на ИБЕ, София, на адрес: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, или на e-mail georgieva1970@abv.bg. Телефони за контакт: 02 979 29 40, 02 872 23 02

начало