EN
Начало » Без категория » Програма на научната сесия в чест на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев

Програма на научната сесия в чест на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев

16 февруари 2018 г.

Голям салон на Българската академия на науките

 

10:00 – 12:30

Научна сесия, водещ проф. д-р Елка Мирчева

10:15 – 10:30 Проф. Елка Мирчева (Институт за български език, БАН): 110 години от рождението на акад. Владимир И. Георгиев. Откриване на сесията

10:30 – 11:00 Проф. Петя Асенова (Софийски университет): Акад. Владимир И. Георгиев – необходимо присъствие след повече от век

11:00 – 11:30 Доц. Биляна Михайлова (Софийски университет): Владимир  Георгиев и индоевропейското езикознание – поглед от новото столетие

11:30 – 12:00 Проф. Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език, БАН): Следи от тракийския език в българската онимна система

12:00 – 12:30 Доц. Христина Дейкова (Институт за български език, БАН): Акад. Владимир И. Георгиев и българската етимология

12:30 – 13:30

Обедна почивка

13:30 – 14:30

Тържествено връчване на наградите на Фонд „Акад. Владимир Георгиев“, водещ проф. д-р Лучия Антонова

13:20 – 13:30 Приветствие от чл.-кор. Светлана Куюмджиева

13:30 – 13:45 Проф. д-р Сия Колковска: Представяне на Статута на Фонд „Акад. Вл. Георгиев“

13:45 – 13:55 Доц. д-р Маргарита Младенова: Представяне на труда, удостоен с грамота за отлични постижения в областта на езикознанието „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке“ от доц. д-р Албена Стаменова

13:55 – 14:05 Доц. д-р Снежина Димитрова: Представяне на труда, удостоен с грамота за отлични постижения в областта на езикознанието „Лингвистична персонология“ от проф. д-р Димитър Попов

14:05 – 14:10 Доц. д-р Биляна Михайлова: Представяне на труда, носител на наградата за най-добър труд по езикознание „Увод в палеобалканистиката“ на Албена Мирчева

14:10 – 14:15 Проф. д.б.н. Васил Райнов: Представяне на труда, носител на наградата за колективен труд по езикознание, „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“ на колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език

14:15 –14:30 Връчване на наградите от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски