EN
Начало » Конкурси » Минали » Два конкурса за доценти

Два конкурса за доценти

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, ОБЯВЯВА ДВА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ДОЦЕНТИ:
един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (старобългарски език, история на българския език) за нуждите на Секцията за история на българския език и един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 02.09.2013 г.

начало