EN
Начало » Конкурси » Минали » Два конкурса за главни асистенти

Два конкурса за главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за избор на главни асистенти в професионално направление 2.1. Филология /научна специалност 05.04.17 – Български език/ за нуждите на Секцията за история на българския език – един и на Секцията за българска лексикология и лексикография – един.

Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 05.06.2013 г.

начало