EN
Начало » Галерия » Есенен лингвистичен семинар 2021

Есенен лингвистичен семинар 2021

Институтът за български език организира Есенен лингвистичен семинар през октомври и ноември 2021 година.


Лекцията на проф. Антон Цимерлинг (Институт за руски език „А. Пушкин“ / Институт по езикознание, Руска академия на науките) на тема „EXTERNAL AND INTERNAL STATES. EXPLORING THE PREDICATE TAXONOMY“ (Външни и вътрешни състояния. Изследване на таксономията на предикатите) се проведе на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в онлайн платформата на Института за български език.

➥ Резюме (pdf)


Лекцията е част от проекта „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“, КП-06-ПРУСИЯ-78, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Програма за двустранно сътрудничество България – Русия.


Лекцията на Мила Димитрова–Вълчанова (от Норвежкия университет за наука и технологии в Трондхайм, Норвегия) на тема „Аспектът в съзнанието на говорещия“ се проведе на 29 октомври 2021 г. (петък) от 14:00 часа в онлайн платформата на Института за български език.

Резюме

Лекцията разглежда основни теоретични моменти в областта на аспекта. Фокусът е върху експериментални изследвания на усвояването на категорията и до каква степен те потвърждават теоретични постулати. Материалът е от различни езици.


Лекцията е част от проекта „Обогатяване на семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове“, КП-06-Н 50/1, 30.11., 2020 – 2023, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.