EN
Начало » Конференции » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2013

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2013

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” чества своята 71-a годишнина с научна сесия – 15 май 2013 г.

Програмата на честването включва:

15:00 – 15:15 Светла Коева – Институтът за български език на 71 години

15:15 – 15:30 Връчване на ежегодните награди на Института

15:30 – 18:00 Научна сесия, представяща някои от последните постижения на Института

18:00 Коктейл

ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 71-АТА  ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН” – БАН

15:30 – 15:50 доц. д-р Руска Станчева: Официален правописен речник на българския език

15:50 – 16:10 гл. ас. д-р Явор Милтенов: Българо-руски сборник „Язык Библии. Лингвотекстологические исследования”

16:10 – 16:30 доц. д-р Мария Китанова: Човешкият живот – раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на семейната обредност

16:30 – 16:50 проф. д.ф.н. Мони Алмалех: Макротъмно в Стария Завет

17:10 – 17:30 гл. ас. д-р Цветелина Георгиева и ас. д-р Атанаска Атанасова: Информационен портал „Инфолекс

17:30 – 17:50 Анелия Белогай и Диман Карагьозов: MediaTalk – научни постижения и бизнес иновации