EN
Начало » Конференции » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2016

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2016

Тържествена научна сесия в чест на 74-ата годишнина от основаването на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, 12.05.2016 г. от 10:30 ч. в Големия салон на Българската академия на науките

П Р О Г Р А М А

10:30 – 10:50
Слово на директора на Института проф. Светла Коева
Награди и приветствия

10:50 – 11:20 чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка – Многофункционалност и познавателен потенциал на диалектното11:20 – 12:30 доц. д-р Ана Кочева – Българският език на ново място по света
доц. д-р Славка Керемидчиева – Общославянски лингвистичен атлас – българските фонетични материали
доц. д-р Лучия Антонова-Василева – Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища – Българските говори в Албания
гл. ас. д-р Кирил Първанов – Исторически развой на глаголите за движение
доц. д-р Лиляна Василева – Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник