EN
Начало » Конкурси » Текущи » КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност  „главен асистент” в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика) за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика.

 

Документи се подават  в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02, до 24.06.2015 г.