EN
Начало » Конкурси » Минали » Конкурс за двама главни асистенти

Конкурс за двама главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за двама главни асистенти по научната специалност 05.04.17 – Български език (ономастика) за нуждите на Секция „Приложна ономастика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 19.12.2012 г.

начало