EN
Начало » Новини » Млад учен от Института за български език отличен с награда

Млад учен от Института за български език отличен с награда

20191002_212442[5571]-1

На 2 октомври 2019 година в залата на Националния археологически музей на БАН получиха своите награди млади специалисти, успешно приключили своите проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти към БАН – 2017 г. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски поздравиха наградените, като се обърнаха към тях с вълнуващи приветствия. Сред наградените е и докторантът на Института за български език Тодор Лазаров с научен ръководител проф. Светла Коева. Тодор Лазаров получи награда за цялостното изпълнение на проекта си „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод. Обогатяване на статистически модел за превод от български на английски с лингвистична информация“. Основната цел на проекта е да се подпомогне създаването на преводни модели, обогатени с допълнителна информация за съотнасянето на българските глаголни форми с глаголните форми в английски език. В резултат от изпълнението на проекта е създаден „Българско-английски паралелен корпус със съотнесени глаголни форми“.