EN

Последни броеве

1 (2012)

 

2-3 (2011) книжка, посветена на 90-та годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов (1921-1986)

 

1 (2011)

 

3 (2010)

 

1-2 (2010) книжка, посветена на 75-я юбилей на проф. Тодор Ат. Тодоров

 

3 (2009) юбилеен брой, посветен на 50-та годишнина на списанието – младите в науката

 

1-2 (2009) юбилеен брой, посветен на 50-та годишнина на сп. „Балканско езикознание”