EN
Начало » Научна дейност » Издания » Списание “Български език”

Списание “Български език”

Списанието публикува изследвания и критични отзиви, осветляващи въпроси от съвременното състояние и историческото развитие на българския език. Редовно дава указания по въпросите на правилността и чистотата на родния език. Представя полугодишни библиографско-информационни сводки за езиковедските материали, публикувани в страната, и годишна сводка за езиковедските българистични публикации в чужбина.

 

Годишно излизат от печат 4 книжки.

 

Списанието е основано през 1951 г. от чл.-кор. Любомир Андрейчин, който до 1975 г. е и негов главен редактор.

 

 

URL: //www.balgarskiezik.eu

 

Главен редактор: доц. д-р Татяна Александрова

 

e-mail: balgarskiezik@mail.bg

 

Уредник на списанието: Нина Маринова

 

Тел. 02 979-29-12, e-mail: balgarskiezik@mail.bg, n.marinova@ibl.bas.bg