EN
Начало » Преписки » Обществена поръчка с предмет доставка на активна електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет доставка на активна електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН /преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

➥ Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката (Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016)

➥ Обявление за възложена поръчка

➥ Договор между ИБЕ и „ЧЕЗ Трейдинг България“ ЕОД

➥ Обявление за приключване на договор за обществена поръчка