EN
Начало » Новини » „Написаното остава. Пиши правилно!“ в гр. Самоков

„Написаното остава. Пиши правилно!“ в гр. Самоков

На 31 март по покана на СУ „Отец Паисий“ група млади учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ посетиха училището и проведоха занимателна езикова игра с ученици от пети, шести и седми клас. Младите учени се срещнаха и с преподавателите по български език в училището и разискваха общи и частни проблеми при обучението по български език.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ от няколко години работи с учители и ученици в рамките на широкомащабната си кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“.  Основната цел е подпомагане на учителите по български език за преминаване към нов тип обучение, в което водещи са: колективното решаване на изследователски проблеми, стимулирането на аналитичното и творческото мислене на учениците и развитието на умения да се достига до знанието, а не само да се запомнят фактите.

Срещите с учители по български език от цялата страна водят до сформирането на мрежа от съмишленици (изследователи, учители, експерти от МОН и регионалните управления), които обменят знания и практически разработки помежду си, подпомагащи ефективното използване на изследователски методи в обучението по български език.

Кампанията на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“ се провежда в рамките на дейността на Българската академия на науките „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“.

Галерия