EN
Начало » Новини » Връчване на наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“

Връчване на наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“

На 16 февруари 2017 година от 11:00 часа в зала 207 в Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ №1) ще се състои тържественото връчване на наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. Събитието е организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Националния дарителски фонд „13 века България“.

Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

През 2014 г. бе присъдена награда за колективен труд по езикознание на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ за труда „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“.

През 2015 г. наградата бе връчена на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“.

В конкурса за 2017 г. участваха четири индивидуални труда, предложени за участие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Галерия