EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Максим Иванов Стаменов (доктор на науките)

Защита на Максим Иванов Стаменов (доктор на науките)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 27 април 2016 г., от 14 часа, в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Език, когнитивни структури и структура на съзнанието“ на Максим Иванов Стаменов, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Общо и сравнително еизкознание.

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Светла Коева

 

Вътрешни членове на Научното жури:

Проф. д-р Светла Коева, становище

Проф. д-р Сия Колковска, становище

 

Външни членове на Научното жури:

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, рецензия

Проф. д.ф.н. Ангел Ангелов, рецензия

Проф. д-р Енчо Герганов, рецензия

Проф. д.ф.н. Лилия Крумова, становище

Проф. д-р Мария Георгиева, становище

 

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн.