EN
Начало » Новини » Българският диалектен атлас – в интернет

Българският диалектен атлас – в интернет

2.1_Nauchno_Postijenie_Dialekten_Atlas

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН публикува електронен вариант на изданията: Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I – III. Фонетика. Акцентология. Лексика. София: Книгоиздателска къща „Труд“, 2001; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016.

Изданията представят информация за диалектната делитба и единството на българския език, както и за редица диалектни особености на фонетично, акцентно, лексикално и морфологично равнище.