EN
Начало » Без категория » Кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език

Кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език

Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език, която ще се проведе в рамките на Годишната конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на 14 май 2019 г. от 14:20 до 17:40 ч. в централната сграда на БАН (София, ул. „15 ноември“ № 1, зала 207).

Събитието се организира във връзка с изпълнението на проекта Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. 

Тематични направления:

1. Тенденции в книжовния език в областта на граматиката

2. Адекватна ли е сегашната кодификация на граматичната норма?

3. Ценностни ориентации към езика и действително езиково поведение

Имайте предвид, че устните изказвания са в рамките на 5 минути по зададените тематични направления.

Модератори на кръглата маса са доц. д-р Руска Станчева и проф. д-р Красимира Алексова, членове на екипа за изпълнение на проекта.

В случай че още не сте се регистрирали, може да направите това най-късно до 9 май на confnaglasi@ibl.bas.bg, като в заявката си за участие изпишете данните си по начина, по който желаете да бъдете представен/а пред другите участници.  

Ще се радваме да бъдете сред участниците!

Организационният комитет