EN
Начало » Новини » Международна юбилейна конференция на Института за български език – 2022 г.

Международна юбилейна конференция на Института за български език – 2022 г.

По случай 80-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира Международна юбилейна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

  • Съвременен български език
  • Българска лексикология и лексикография
  • Терминология и терминография
  • История на българския език
  • Българска диалектология
  • Българска етимология
  • Българска ономастика
  • Етнолингвистика
  • Общо и съпоставително езикознание
  • Компютърна лингвистика

Предвиждаме и обособяването на следните тематични сесии:
Българският език в съвременния свят;
Езикови ресурси за български език;
Българското езиково културноисторическо наследство в условията на глобализация.

Дата на провеждане

15, 16 и 17 май 2022 г.

Форма на провеждане

Конференцията ще се проведе присъствено, онлайн или в смесен формат в зависимост от условията. Окончателното решение за начина на провеждане ще бъде оповестено през пролетта на 2022 г., но достатъчно рано, за да могат да се организират пътувания, ако присъственият формат е възможен.

Срокове

15 януари 2022 г.: краен срок за подаване на докладите

15 февруари 2022 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

1 март 2022 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

15 май 2022 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2022/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски, немски, френски, руски и всички останали славянски езици.