EN
Начало » Новини » Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в Българската академия на науките

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в Българската академия на науките

С решение на УС на БАН от 21.07.2022 г. в Българската академия на науките стартира Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти, финансирана от Министерството на образованието и науката.
Специфична цел на Програмата е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030.
СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.
Срокът за подаване на документи е 30.09.2022 г.

Карта за оценка
Условия за кандидатстване