EN
Начало » Без категория » Ономастична конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“

Ономастична конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“В чест на 100-годишнината от рождението на проф. Йордан Заимов (1921 – 1987) Секцията по ономастика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има честта да организира научна конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“. Форумът се организира в рамките на проект „Личните имена в България в началото на ХХІ век“ № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., финансиран от ФНИ.

Обхват на конференцията:

Целта на конференцията е да се даде възможност за представяне на широк кръг проблеми, свързани с антропонимията. Съвременното състояние на антропонимните системи, прагматиката и граматиката на личните имена, диахронната антропонимия, изследванията, насочени към антропонимията в топонимията, са част от проблемите, с които ще бъде отбелязан юбилеят на един от стожерите на българската ономастика, проф. Йордан Заимов – автора на „Български именник“ (1988).

Поканени лектори:

Проф. д. ф. н. Уршула Бияк – Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша, вицепрезидент на Международния комитет по ономастика

Проф. д-р Оливиу Фелекан – Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски център, Бая Маре, Румъния, гл. редактор на сп. „Онома“ – орган на Международния комитет по ономастика

Примерни секции:

І. Съвременна антропонимия

 • Лични, бащини, фамилни имена; прякори в началото на ХХІ век
 • Мода на имената в глобалния свят

ІІ. Историческа антропонимия

 • Историята на езика и диалектите и именната традиция
 • Исторически паметници; диалектоложки изследвания

ІІІ. Антропонимите в топонимията (ойконимията, хидронимията, хрематонимията)

IV. Литературна ономастика

Дата и място на провеждане

Конференцията ще се състои от 20 до 22 април 2021 г. в платформата ZOOM и ще бъде излъчвана на живо в стрийминг канала на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН в You Tube.
Очаквайте подробна информация с инструкции за действие и връзка към виртуалното събитие в началото на месец април 2021 г.

Срокове

1 февруари 2021 г.: краен срок за подаване на докладите
1 март 2021 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите
20 март 2021 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите
20 април 2021 г.: начало на конференцията
31 май 2021 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confzaimov2021@gmail.com

Уебстраница на конференцията

ibl.bas.bg/confzaimov2021/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.

Програмен комитет

  Анна Чолева-Димитрова (председател) – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
  Александр Шапошников – Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия
  Борис Парашкевов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
  Борян Янев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България
  Валерия Тот – Дебреценски университет, Унгария
  Виктор Шулгач – Институт за украински език, Национална академия на науките на Украйна, Украйна
  Дуня Брозович Рончевич – Задарски университет, Хърватия
  Живка Колева-Златева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
  Иван Чобанов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България
  Ивона Карачорова – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
  Йохана Виркула – Хелзински университет, Финландия
  Кирил Цанков – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
  Корина Лешбер – Институт за лингвистични и интеркултирни изследвания, Берлин, Германия
  Лора Тасева – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, Българска академия на науките, България
  Марек Стаховски – Ягелонски университет, Краков, Полша
  Марияна Цибранска – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
  Патрик Боровяк – Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
  Петър Сотиров – Университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша
  Уршула Бияк – Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша
  Христина Дейкова – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България

Организационен комитет

  Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България (председател)
  Надежда Данчева – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
  Кристина Петрова – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
  Гергана Петкова – Медицински университет – Пловдив, България
Приемат се доклади на следните езици: български, английски и руски.

Текстовете не трябва да надвишават 12 страници (1800 знака на страница), включително със списъка с цитираната литература.

Ръкописите подлежат на двойно анонимно рецензиране, въз основа на което ще се приемат/отхвърлят.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (общи инструкции и инструкции с образец за оформяне на докладите).

За да се запази анонимността, имената на авторите и институцията, към която принадлежат, не се изписват при първоначалното подаване на доклада. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Пълният текст на докладите следва да се изпрати в електронен вариант, записан като *.doc или *.docx файл, придружен от съответния *.pdf

Ако в текста са използвани шрифтове, различни от Times New Roman, те също трябва да бъдат изпратени. Моля Ви, използвайте САМО Unicode шрифтове.

Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите е 1 февруари 2021 г.

Етичен кодекс