EN
Начало » Новини » Представяне на издания на Института за български език

Представяне на издания на Института за български език

На 25 юни в литературен клуб „Перото“ в НДК бе представен документалният филм „Пътят на светлината“. Филмът разказва за приноса на България в културата на Европа и е изработен по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“. След прожекцията на филма в неформална обстановка бяха представени книги, изработени по програмата от различни партньори и участници в проекта. В представянето участваха и изданията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“:

Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век). Авт. колектив: Благоева, Диана, Сия Колковска, Атанаска Атанасова, Цветелина Георгиева, Надежда Костова, Светломира Манова, Ванина Сумрова. София: Наука и изкуство, 2021. 335 с. ISBN 978-954-02-0351-5.

Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Ст. Младенов. Ред. колегия: Антонова-Василева, Лучия (отг. ред.), Татяна Александрова, Диана Благоева, Лиляна Василева, Христина Дейкова, Цветана Димитрова, Сия Колковска, Надежда Костова, Ана Кочева, Ваня Мичева, Милен Томов. София: Институт за български език, 2020. 495 с. ISBN 978-619-90884-1-8.