EN
Начало » Галерия » Пролетен лингвистичен семинар

Пролетен лингвистичен семинар

На 25 май 2021 г. от 11 ч. Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ организира Пролетен лингвистичен семинар.

Наталия Длугош от Университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, която е гост на Института за български език по програма „Еразъм“, ще изнесе лекция на тема „Полските и българските безафиксални композити в медиен публицистичен дискурс (когнитивно-комуникативен подход)“.