EN
Начало » Новини » Представяне на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ в Чешката академия на науките

Представяне на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ в Чешката академия на науките

Във връзка с изпълнение на задачата за съставяне на онлайн библиографска платформа Езиковедска българистика – библиография на българската езиковедска литература в рамките на ННП „Българистика“ в началото на м. ноември бяха проведени работни срещи в Института за чешки език при Чешката академия на науките. Със специалистите от Отделението за научна информация на Института за чешки език, което се занимава с библиографско разработване на чешката лингвистична и международната бохемистична продукция, бяха обсъдени теоретични и практически въпроси по създаването на българистичната библиографска платформа. Обсъдено беше и представянето на българското езикознание в чешката и в международната езиковедска библиография. Обмисля се възможността да бъде предоставяна редовно библиографска информация за публикации върху българския език, излезли на чешка територия. Чешките библиографи изразиха пълната си подкрепа относно разработването на новия информационен ресурс в рамките на НПП „Българистика“ и споделиха ценния си опит с българските колеги. Предстои работна среща и с Центъра за литературоведска информация и изследователска инфраструктура „Чешка литературна библиография“ към Института за литература при ЧАН.
По повод предстоящите дейности в рамките на Програмата екипът на задачата с ръководител доц. д-р Милен Томов подготвя и специална анкета за проучване на актуалните информационни потребности на езиковедите в България и на българистите в чужбина.