EN
Начало » Проекти » Академични речници на българския език » Речник на основните термини в българската наука. Т. VI. Изкуство

Речник на основните термини в българската наука. Т. VI. Изкуство

Секция по терминология и терминография

Срок: 2019 г. – 2022 г. (удължен с една година – протокол № 3 от заседание на НС от 19.02.2021 г.)

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководители: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, гл. ас. д-р Екатерина Петкова

Участници: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова (извънщатен сътрудник), доц. д-р Борислав Попов (извънщатен сътрудник, ЮЗУ „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Екатерина Петкова, гл. ас. д-р Кристияна Симеонова, ас. д-р Радостина Стоянова, Адриана Христова.

Анотация:

Цел на проекта е създаването на речник на българските термини, използвани в областта на изкуството. Предназначението на речника е да осигурява точност и еднозначност в професионалната комуникация на специалистите, да подпомага терминологичната практика на ученици, журналисти и на всички членове на обществото, като представи българска терминология в областта на изкуството. В обхвата на речника са включени подобластите: изобразително изкуство, музика, танц, филмово и театрално изкуство. Концепцията за изграждане на речника следва концепцията на завършените четири тома от поредицата терминологични речници в различни научни области. Речникът е предназначен за ученици, студенти и специалисти в съответните области на знанието, но също така може да бъде използван и от най-широки кръгове от българското общество. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Академични речници на българския език.

Форма на представяне на резултатите: терминологичен речник в областта на изкуството.

начало