EN
Начало » Новини » Учени ще изследват нагласите на българите към книжовния език

Учени ще изследват нагласите на българите към книжовния език

Участници в проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език  като фактор при кодификацията на нормите му“ са езиковеди и социолози от три научни институции. Това са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и  Институтът за икономически изследвания при БАН.

Чрез представителна анкета учените ще установят как днешните българи от различни поколения, населени места, с различно образование и социален статус се отнасят към „правилата“ на съвременния български книжовен език: кои от тях ги затрудняват, на кои държат, кои според тях са излишни и остарели.

Ще се изследва отношението към  правилото за писане на пълен член, за запазване на малкото съхранени падежни форми (на кого, когото, някого, никого), за задължителното използване на притежателното местоимение (свой, си), за употребата на „мекането“ (пишеме, говориме) и др. Целта е да се разбере дали за съвременните българи е приемливо да се допуснат в писмения език явления, които са широко разпространени в устната неофициална и официална реч.

На 6 април от 11 ч. в конферентния център „Венус“ на бул. „Дондуков“ 9 ще се проведе пресконференция във връзка с началото на проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език  като фактор при кодификацията на нормите му“, подкрепен в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на Фонд „Научни изследвания“ през 2016 г.