EN
Начало » Конкурси » Текущи » Два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

Два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за съвременен български език и на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 2 от 08.01.2021 г.