EN
Начало » Новини » ЗИМЕН ЛИНГВИСТИЧЕН СЕМИНАР

ЗИМЕН ЛИНГВИСТИЧЕН СЕМИНАР

Институтът за български език организира Зимен лингвистичен семинар през януари и февруари 2021 година.


Програма


Лекцията на Пенка Статева (от Университета в Нова Горица, Словения) на тема Езиков трансфер в областта на прагматиката (Linguistic transfer in the pragmatic domain) (на български) ще се проведе онлайн на 28 януари 2021 година (четвъртък), 11:00 ч.

Лекцията на Артур Степанов (от Университета в Нова Горица, Словения) на тема Измерване на свободния словоред: някои перспективи относно емпиричните наблюдения и моделирането (Measuring free word order: Some empirical and modeling perspectives) (на английски) ще се проведе онлайн на 11 февруари 2021 година (четвъртък), 11:00 ч.Резюмета


Езиков трансфер в областта на прагматиката (Linguistic transfer in the pragmatic domain)

Пенка Статева, Университет в Нова Горица, Словения

В лекцията ще бъде представена все още неизследваната територия на усвояването на повече от един език, по-специално с оглед на негативния езиков трансфер в областта на прагматиката. Това изследване е част от по-голяма програма по експериментална прагматика, която има за цел да установи точките на междуезиково изместване, което повлиява на значението. Изследва се въздействието на езиковите вариации при двуезиково усвояване на граматическата категория число в двойки езици като ливански, арабски и френски, словенски и италиански, при които интерпретацията на морфологичните особености при множествено число при всяка от двойката езици е различна в зависимост от парадигмата по число и дали се включва двойнствено число.

➥ Към програмата


Измерване на свободния словоред: някои перспективи относно емпиричните наблюдения и моделирането (Measuring free word order: Some empirical and modeling perspectives)

Артур Степанов, Университет в Нова Горица, Словения

Езиците с (относително) свободен словоред винаги са представлявали предизвикателство за синтактичните теории, които изискват всяко отклонение от каноничния словоред (в рамките на същото композиционално значение) да бъде граматически мотивирано. Парасинтактичната мотивация като информационната структура или стилистичните изисквания може само отчасти да се обясни с гъвкавостта на словореда. В допълнение, носителите на езика не възприемат в еднаква степен каноничния и неканоничния словоред, като вторият се приема по-слабо от първия, дори и да прескача субективната граница за граматичност. Някои от комбинаторно позволените редове от думи обаче са напълно неприемливи. В експерименталното изследване, което представяме, анализираме различни словоредни редици в език със свободен словоред (сръбски) и се опитваме да изолираме независими фактори за изместване, при което дадени елементи на изречението се отдалечават от каноничната си структурна позиция. Изследваме диференциалните и кумулативните ефекти от тези независими фактори с оглед на влиянието им върху оценката за приемливост от езиковите носители.

➥ Към програмата