EN
Начало » Новини » Играй с думите! 2017

Играй с думите! 2017

Игра - ИБЛ

„Играй с думите!“ е образователна игра, която е посветена на Международния ден на грамотността (8 септември) и първия учебен ден. Организира се за трета година от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Играта се провежда на уебсайта на Института и в нея може да участва всеки, който иска да провери знанията си или му е интересно да се занимава с езикови въпроси.

Играта се състои от пет кръга. Първи кръг е посветен на правописа и в него трябва да се различи дали думите са изписани вярно, или грешно, например: безпокойство или беспокойство, отчуждение или отчождение, пустошта или пустоща. Във втори кръг се изисква да се посочат съответствията между думи от чужд и домашен произход, например: консенсус и съгласие, сейфвам и запазвам. Трети кръг включва свързването на думи с техните значения, например зев – ‘отвор, цепнатина’. В четвърти кръг трябва да се определи съответствието между книжовни думи и думи от българските диалекти, например джуки и устни, компир и картоф, любеница и диня. В пети кръг се изисква да се посочи значението на различни по произход думи, които са пароними, за да се увеличи трудността, например: икономичен – ‘пестелив’ и икономически – ‘стопански’.

Играта ще приключи на 25 септември. Двадесет участници, изтеглени на случаен принцип от всички, отговорили правилно на задачите в някой от кръговете, ще получат награди, популяризиращи кампанията на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Играйте с нас, за да покажем заедно, че подкрепяме правилната употреба на българския книжовен език и неговото изучаване! Споделете своя резултат на нашата страница във Фейсбук!

Правила за участие

„Играй с думите!“ 2016

„Играй с думите!“ 2015

Кампанията на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“ се провежда в рамките на дейността на Българската академия на науките „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“.