EN
Начало » Новини » Обновен вариант на Картата на диалектната делитба на българския език

Обновен вариант на Картата на диалектната делитба на българския език

В периода 2019 – 2021 г. в рамките на изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката (договор СП – 1 от 24.02.2021 г.), колектив от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките работи по изпълнението на задачата Разширяване и обогатяване на съдържанието на Картата на диалектната делитба на българския език. В резултат от работата се представя обновеният вариант на картата, който включва увеличаване на броя на проучените народни говори, поместване на нови диалектни данни, нови акустични образци и фотогалерия, показваща многообразието и самобитността на проучените селища.